VASTEN LEIDT TOT INKEER

Op de christelijke kalender is het momenteel Vastentijd of Veertigdagentijd: de periode voorafgaande aan Pasen. Gelovigen bereiden zich op dit belangrijke feest voor, door veertig dagen lang soberder te leven, minder te eten en geen alcohol te drinken. En door te bidden en goede werken te doen, ook dat. Moslims kennen de ramadan, een vastentijd waarin het tussen zonsopgang en zonsondergang onder andere verboden is om iets te eten en te drinken.

                      Dora vasten

In alle religies waarin vasten een rol speelt, wordt het tijdelijk matigen gezien als een manier om als mens tot de innerlijke kern te geraken. Eens even niet graaien en snaaien en gedachteloos de buikjes rondeten, maar nadenken over belangrijker zaken in het leven. Over rechtvaardigheid, over eerlijkheid, over naastenliefde en heel in het algemeen over de zin van het leven. Uitgebreid lekker eten en drinken zou dat maar in de weg staan, is de redenering.

Het platte wereldse

Het is de bedoeling dat de vastende mens tot inkeer komt. Dat hij of zij het platte wereldse achter zich laat, en zich richt tot het hogere. Wat dat hogere precies is, verschilt per religie, maar over het algemeen is het hogere iets dat meer is dan alleen maar volop eten en drinken en er flink op los leven. Welbeschouwd hoef je niet religieus te zijn om te begrijpen dat er meer is in het leven dan eten en drinken en mooie kleren.

Niet iedereen heeft zin om met een knorrende maag en een grauw gezicht over zijn of haar zonden na te denken. Maar de les uit het vasten is wel, dat het zin heeft om af en toe vrijwillig af te zien van consumeren, niet alleen van het consumeren van voedsel en drinken. Consumeren leidt blijkbaar af. Consumeren verdooft het menselijk vermogen om meer te zijn dan een opvreter. Consumeren is een schijnwerkelijkheid, in een leven dat door aardse verlangens heen en weer wordt geslingerd, zonder vaste grond onder de voeten.

Iets waardevols

Misschien is het klassieke vasten niets voor jou. Maar het is natuurlijk niet voor niets dat religies en denkers door de eeuwen heen matiging gepredikt hebben, juist om iets waardevols en eeuwigs te ontdekken. Zo zie je maar, dat zuinig aan doen en consuminderen zelfs een spirituele betekenis heeft!

                   Dora spaarzaam kerstdiner 2

Misschien is het wel goed om te beseffen dat de veertig dagen vasten in de christelijke traditie eigenlijk zes weken duurt: de zondagen tellen niet mee. Zondagen zijn in de christelijke kerk gewijd aan god, en dat is een moment om te vieren en vrolijk te zijn. Daar mag een lekker zondags hapje en een drankje bij. Gelukkig maar! Want alleen maar vasten is slecht voor je gezondheid, en slecht voor je humeur. Vasten doe je met mate.

LEES MEER:   Over het hedendaagse Pasen gesproken! Als je nu praat over een graai- en snaaifestijn:

http://www.dora-besparen.nl/tip-van-de-dag/dora-tip-van-de-dag/pasen-komt-eraan-kijk-eens-kritisch-naar-de-naderende-koophysterie/

 

Dit vind je misschien ook leuk...