17 OKTOBER: DAG VAN DE STRIJD TEGEN DE ARMOEDE

Het is vandaag de Internationale dag van de bestrijding van extreme armoede. De dag is rond 1990 ontstaan, toen de Verenigde Naties besloten om in de 21ste eeuw de extreme armoede in de wereld uit te bannen. In 1990 moest nog een derde van de wereldbevolking rondkomen van één dollar per dag of minder. Die ene dollar was de absolute ondergrens, wat armoede betreft. Vandaag wordt er in de hele wereld aandacht besteed aan dat wereldstreven naar uitbanning van de armoede.

Zo’n dag tegen de armoede is natuurlijk vooral veel gepraat, gevolgd door ronkende besluiten, die met groepsfoto’s en handenschudden worden bekrachtigd. De armen hebben er niet direct wat aan. Maar het is wel belangrijk dat armoede op de agenda staat, ten minste één keer per jaar met wat extra aandacht. Want politici hebben er een handje van om voor het gemak te vergeten dat armoede een grote bedreiging is.

Plaggenhutten

In Nederland is er in principe niemand meer, die van een dollar of een euro per dag moet rondkomen. Honderd jaar geleden was het echter ook in ons land normaal dat mensen van ondervoeding en ontbering stierven, in vochtige kelderwoningen en plaggenhutten, waar je nog geen dier wilde onderbrengen. Honderd jaar geleden begonnen wijze en vooruitziende mannen en vrouwen in te zien, dat zoiets niet paste in een beschaafde, menselijke samenleving. Dat mensen, ook mensen zonder status en geld, recht hadden op een fatsoenlijk leven.

Vooral na de Tweede Wereldoorlog, in een tijd dat Nederland iedereen nodig had voor de wederopbouw, werden er wetten aangenomen die het onmogelijk moesten maken dat burgers zouden wegzakken in een moeras van bittere armoede. Want dat is niet alleen slecht voor die burgers zelf, maar ook voor de samenleving als geheel. Iedereen moet kunnen meedoen, want alleen zo kan een land groeien en bloeien. Wie goed kan leren, moet kunnen studeren. Wie pech heeft in het leven, bijvoorbeeld door ziekte, moet niet meteen wegvallen uit de samenleving. Iedereen hoort erbij.

dora blik bonen

Daarom is zo’n dag tegen de armoede belangrijk, ook in ons land. Omdat we nooit mogen vergeten dat het tolereren van armoede een keuze is, net als de strijd ertegen. Laten we hopen dat de politici in de Lage Landen nooit vergeten dat armoede onrecht is. Laten we hopen dat ze zich dat niet alleen op 17 oktober herinneren, maar het hele jaar door.

LEES MEER:   Ook in ons land staan veel mensen in de ‘overlevingsmodus’. Zij leven niet, maar over-leven:

http://www.dora-besparen.nl/gedachte-van-de-dag/te-veel-om-van-te-sterven-te-weinig-om-van-te-leven/

Dit vind je misschien ook leuk...