AMSTERDAMSE SCHOOLKINDEREN LIJDEN AAN ONDERGEWICHT

TANTE DORA

Eind vorige week schreven de kranten over een opmerkelijk onderzoek van de Amsterdamse GGD naar het gewicht van de Amsterdamse jeugd. Het onderzoek werd gehouden onder 112 duizend schoolgaande kinderen tussen 2 en 14 jaar. Eigenlijk is het onderzoek niet opmerkelijk, maar de uitkomst ervan. Uiteraard zijn er nog steeds veel kinderen te zwaar, of lijden zelfs aan obesitas, bleek uit de studie. Maar er is ook een snel groeiende groep kinderen die te licht is voor hun leeftijd en hun lengte. Negen procent van de kinderen in de groep tussen 5 en 14 jaar heeft ondergewicht.

dora blik bonen

Wat dat betekent voor de gezondheid van de kinderen, weten de onderzoekers nog niet zo goed. Ook over de oorzaken geeft het Amsterdamse onderzoek weinig opheldering. Jonge kinderen zijn tegenwoordig al fanatiek aan het lijnen, zo weten we uit andere rapporten. Maar het lijkt erop dat dit geen directe invloed heeft op het groeiend aantal jongens en meisjes met ondergewicht.

Groot-Brittannië

Vergelijkbaar onderzoek in Groot-Brittannië constateert ook daar een sterke toename van kinderen die te licht zijn. De Britse studie is duidelijker over de oorzaken. De onderzoekers denken dat dat komt door de groeiende armoede in het land, ten gevolge van de crisis en van politieke besluiten. Net als in Nederland zijn er in Groot-Brittannië steeds meer arme ouders die hun kinderen niet elke dag voedzaam eten kunnen voorzetten. Die arme kinderen worden dus niet te dik van teveel en slecht voedsel, maar krijgen juist te weinig eten en blijven te dun.

Nogmaals: over de oorzaken is nog weinig duidelijk. Misschien is het een kwestie van goed maar te weinig voedsel, of ontbreekt het juist aan bepaalde voedingsmiddelen waardoor het kind onvoldoende groeit. Verder onderzoek moet duidelijkheid brengen. Het herinnert oudere mensen in Nederland in ieder geval wel aan de tijd vóór en vlak na de Tweede Wereldoorlog, toen ook veel kinderen te weinig groeiden door de slechte omstandigheden thuis.

Dora bleekneusjes

In die jaren gingen ‘bleekneusjes’ naar een zogenaamde vakantiekolonie om aan te sterken. Door sport en andere activiteiten in de frisse buitenlucht kregen ze eindelijk wat kleur op de wangen. En door speciaal voedzaam eten werden ze weer op gewicht gebracht. Het eten in vakantiekolonies was berucht omdat het vaak zo slecht smaakte. Maar het bevatte zoveel vitaminen, mineralen en vooral calorieën, dat de kindertjes na enige weken met gezonde, bolle toetjes naar hun moeders terugkeerden.

Arbeidersgezinnen

Een halve eeuw geleden waren arme kinderen heel normaal. De welvaartsmaatschappij was nog niet losgebarsten, en vooral in veel arbeidersgezinnen was er simpelweg te weinig geld om iedereen goed te laten eten. Blijkbaar keert de armoede de laatste jaren weer keihard terug. En weer zijn de kinderen er de dupe van, ook in Amsterdam, de stad waar alles kan. In de jaren na de oorlog voelden de overheid en de instanties in ieder geval de behoefte om deze kwalijke uitwassen van de armoede krachtig te bestrijden, bijvoorbeeld met vakantiekolonies. Dat werd gezien als een maatschappelijke plicht.

Tegenwoordig wordt er wel erg snel geroepen dat het allemaal de schuld is van de ouders, die verkeerde keuzes maken. Eigen schuld, dikke bult. Dat een leven van een doodgewone bijstandsuitkering inmiddels al armoede betekent, laat staan als je van de Voedselbank moet leven, wordt erg gemakkelijk vergeten. Soms is er gewoon geen geld voor avondeten, en moeten kinderen het doen met een boterham met hagelslag, net als in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Je wordt vanzelf wel mager, als je elke avond met een knorrende maag naar bed moet.

Hopelijk verhelderen vervolgonderzoeken in Amsterdam en elders in de wereld, waarom steeds meer kinderen aan ondergewicht lijden. Maar het is ook te hopen dat deze vervolgonderzoeken oplossingen aanreiken om aan deze narigheid een einde te maken. Een definitief einde, als het kan.

LEES MEER:   Misschien speelt ook een rol, dat veel mensen niet meer goed kunnen koken? Tante Dora onderzocht die vraag al eerder:

http://www.dora-besparen.nl/dora-gedachte-van-de-dag/engeland-kunnen-armen-niet-meer-koken/

http://www.dora-besparen.nl/dora-gedachte-van-de-dag/leer-koken/

Dit vind je misschien ook leuk...