LANDELIJKE COMPOSTDAG 25 MAART: GRATIS COMPOST

Prompt bij het begin van de lente krijgen wij tuiniers hulp: aanstaande zaterdag 25 maart wordt namelijk de Landelijke Compostdag gehouden. Op die dag kunnen burgers van gemeenten die groenafval laten verwerken eenmalig gratis compost afhalen, als dank voor het nijvere afval scheiden. In sommige gemeenten is het een enkele zak compost, in andere gemeenten kun je scheppen zoveel je wilt.

Foto: Circulus-Berkel

Foto: Circulus-Berkel

De Landelijke Compostdag is een initiatief van de Vereniging Afvalbedrijven en de Branche Vereniging Organische Reststoffen, in samenwerking met de meeste Nederlandse gemeenten. De Compostdag wordt al jaren gehouden, steeds in de tweede helft van maart. Lekker handig, als het tuinseizoen weer begint, en de hobbytuinier wel wat bodemverbeteraar en mest kan gebruiken.

Enthousiast

Uiteraard is de Landelijke Compostdag bedoeld om de burgers van Nederland enthousiast te maken voor het gescheiden aanbieden van gft-afval: het afval van groente, fruit en tuin. Dat kan worden gecomposteerd tot een heel bruikbare grondstof. Composteren van afval is beter dan verbranden. Het produceert nauwelijks broeikasgassen die schadelijk zijn voor het klimaat. En bovendien is composteren goedkoper dan verbranden. Dat vinden de gemeenten heel fijn, maar ook de burgers, want die hoeven daardoor per saldo minder te betalen voor de afvalverwerking.

Bovendien krijgen ze één keer per jaar in maart als dank een gratis hoeveelheid compost. Kijk dus eens op de website van je gemeente, of houd de huis aan huisbladen in de gaten. Mogelijk wordt er ook in jouw gemeente gratis compost uitgedeeld?

Dora compostdag

LEES MEER:   Ook koffiedik is een goede meststof en bodemverbeteraar. Bovendien kun je koffiedik eigenhandig recyclen, zonder composthoop:

http://www.dora-besparen.nl/naar-buiten/bemesten-met-koffiedik-zonder-composthoop/

 

Dit vind je misschien ook leuk...