1 MEI: DAG VAN HET BASISINKOMEN

Morgen is het 1 mei. Het is zowel de Dag van de Arbeid, als (sinds enige jaren) de Dag van het Basisinkomen. Voorstanders van het onvoorwaardelijke basisinkomen vinden het tijd voor een andere kijk op werk en inkomen.

Dora basisinkomen 1 mei

In veel landen wordt 1 mei nog steeds gevierd als de Dag van de Arbeid, de dag die in het teken staat van de verbeteringen van de werkomstandigheden van arbeiders. Die verbeteringen gingen niet zonder slag of stoot. Voor de veertigurige werkweek en andere rechten is soms hard gestreden, door vakbonden en politieke partijen. Zonder die strijd zou onze samenleving er anders, en waarschijnlijk minder prettig hebben uitgezien.

Reorganisaties

Inmiddels worden werknemers met duizenden tegelijk ontslagen, onder andere als gevolg van reorganisaties, automatisering en robotisering, en door het verplaatsen van werk naar lagelonenlanden. Veel mensen die wel werk hebben, kunnen nog nauwelijks van hun salaris leven. En als je ouder of gehandicapt bent, of anderszins niet in het plaatje van de werkgevers past, dan is het vinden van werk een hopeloze opgave.

Je kunt je afvragen, of de Dag van de Arbeid nog zin heeft, als de klassieke arbeider nauwelijks meer bestaat. Dan moet je aan deze dag een nieuwe zin en inhoud geven, vinden voorstanders van het onvoorwaardelijk basisinkomen. Zo’n basisinkomen wordt aan iedere volwassene uitbetaald, en is in principe hoog genoeg om van te leven. Het betekent onder andere het einde aan alle administratieve rompslomp rondom de traditionele uitkeringen en toeslagen. Iederéén krijgt een onvoorwaardelijk basisinkomen (obi): de werknemer met werk, de werkzoekende, de oudere, de Wajonger, de AOW’er, de mantelzorger, de student, maar ook de multimiljonair. Iedereen, onvoorwaardelijk.

Dora basis 1

Het obi is nog nergens op grote schaal ingevoerd. Maar de voorstanders denken dat we door het obi in de toekomst op een andere manier met werk leren omgaan. Werk is dan niet langer vastgeketend aan de knellende banden van de marktwerking. Werk, of het nu hoog of laagbetaald is, of helemaal vrijwillig wordt verricht, wordt daardoor feitelijk bevrijd. Het draait niet langer om de klassieke arbeider in de fabriek, maar om de inzet van iedereen, betaald of onbetaald.

Zesde maal

Daarom wordt dit jaar voor de zesde maal op 1 mei wereldwijd de Basic Income Day gevierd, of zoals het in het Nederlands heet: de Dag van het Basisinkomen. Overal in de wereld verzamelen zich groepen en groepjes om te praten over de mogelijkheden en de uitdagingen van het obi. Ook in Nederland zijn er veel groepen actief, die zich voor de invoering van het basisinkomen inzetten. Misschien zelfs wel bij jou in de buurt! Grote kans!

De website van de Nederlandse Dag van het Basisinkomen geeft je meer informatie over de activiteiten op en rond 1 mei, en over de groepen die zich in ons land bezighouden met het obi. Misschien is het basisinkomen (nog) niet jouw ding, maar het is goed om er wel degelijk over geïnformeerd te zijn. De maatschappelijke discussie over het basisinkomen is inmiddels in alle hevigheid losgebarsten, en gaat voorlopig niet meer weg. De website van de Dag van het Basisinkomen:

http://basicincomeday.org/nederlands-1-mei-dag-van-het-basisinkomen/

huishouden geld

LEES MEER:   In Finland hebben ze al vergaande plannen voor een heus basisinkomen. We berichtten er eerder over:

http://www.dora-besparen.nl/gedachte-van-de-dag/dora-gedachte-van-de-dag/in-finland-gaat-het-echt-gebeuren-een-basisinkomen-voor-iedereen/

 

Dit vind je misschien ook leuk...