BIJ ELKE GEMEENTE IS DE ONDERSTEUNING WEER ANDERS GEREGELD

De afgelopen jaren zijn er veel taken van de landelijke overheid naar de gemeenten overgeheveld. Dat zijn vooral taken die met maatschappelijke ondersteuning en met zorg te maken hebben, zoals de huishoudelijke hulp aan hulpbehoevende ouderen en de hulp aan mensen in de schuldsanering. De officiële reden voor de overheveling was, dat de lokale overheden hun burgers beter kennen dan de instanties in Den Haag, en dat de plaatselijke overheden daarom beter maatwerk konden leveren dan de Haagse ambtenaren. Het klinkt logisch.

Dora loket

Helaas werden wel de taken overgeheveld naar de gemeenten, maar niet de budgetten die daar vroeger voor stonden, toen het nog een landelijke taak was. Een botte bezuinigingsmaatregel dus. Omdat de gemeenten toch al minder geld kregen uit Den Haag, stonden de nieuwe zorgtaken al vanaf het begin financieel onder druk. Moet er op het onderhoud aan de wegen worden bezuinigd, of op de thuiszorg? Wordt er minder vaak geveegd in de straten, of wordt er gesneden in de potjes voor sportbeoefening door de jeugd?

Drastisch gesneden

In een aantal gemeenten is er drastisch gesneden in de zorg, om andere noodzakelijke gemeentelijke diensten overeind te houden. In andere gemeenten wordt alles uit de kast gehaald om de maatschappelijke hulpverlening overeind te houden. Dat gaat dan weer ten koste van andere verplichtingen, waarover burgers vervolgens gaan klagen. Als het niet uit de lengte kan, dan moet het maar uit de breedte. Geldgebrek is inmiddels een constante factor geworden voor veel gemeentebesturen.

Of het geld naar buurthuizen en thuiszorg gaat, of naar wat anders, is vaak een politieke keuze. In sommige gemeenten zitten partijen in het college, die de maatschappelijke ondersteuning belangrijk vinden. In andere gemeenten snijden de politici liever in de huishoudelijke hulp, dan in het onderhoud van de wegen. Het is niet altijd onwil, maar als er alleen nog maar moeilijke financiële keuzes moeten worden gemaakt, dan komt het sociale aspect van de politiek wel eens in de knel.

Dora formulieren

Het wordt steeds lastiger om te accepteren dat de mate van steun en hulp in een gemeente afhangt van de politieke kleur van het college van Burgemeester en Wethouders en van de samenstelling van de gemeenteraad. Aan de andere kant is het duidelijk dat het in de komende jaren nog belangrijker wordt om WEL te gaan stemmen, als er gemeenteraadsverkiezingen zijn. Thuisblijven, in de hoop dat het allemaal wel goed komt, is geen goed advies. Ga stemmen, als je maatschappelijke ondersteuning belangrijk vindt. In 2018 zijn de volgende gemeenteraadsverkiezingen. En in maart volgend jaar kiezen we een nieuw parlement in Den Haag. Dat kan misschien ook een beetje bijsturen?

LEES MEER:   Gaat de economie goed, of gaat ‘ie slecht? Vaak is het een kwestie van perspectief:

http://www.dora-besparen.nl/gedachte-van-de-dag/dora-gedachte-van-de-dag/de-economie-gaat-goedslecht/

 

Dit vind je misschien ook leuk...